معنی و ترجمه کلمه storage به فارسی storage یعنی چه

storage


نگهدارى ،خزانه ،ذخيره کردن ،انبار کردن ،انباره ،انبارش ،ذخيره سازى ،انبار کالا،مخزن
علوم مهندسى : انبار
کامپيوتر : ذخيره سازى
عمران : ذخيره کردن
معمارى : انبار
روانشناسى : اندوزش
بازرگانى : انبار کردن ،انبار
علوم نظامى : انبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها