معنی و ترجمه کلمه studious به فارسی studious یعنی چه

studious


زحمتکش ،ساعى ،کوشا،درس خوان ،کتاب خوان ،مشتاق ،خواهان ،پرزحمت ،بليغ ،جاهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها