معنی و ترجمه کلمه swing به فارسی swing یعنی چه

swing


نوسان کردن ،دور زدن چرخيدن ،تاب دادن ،جنبانيدن ،چرخ دادن چرخ ،جنبش ،ضربه محکم با راکت يا چوب ،هم گارد،هم فوروارد،اونگان شدن يا کردن ،تاب خوردن ،چرخيدن ،تاب ،نوسان ،اهتزاز،اونگ ،نوعى رقص واهنگ ان
علوم مهندسى : قطر دوران قطر گردش
ورزش : حرکت ناگهانى يکطرفه توپ پرتاب شده چرخش بدون کنترل بدن ،تاب خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها