معنی و ترجمه کلمه taut به فارسی taut یعنی چه

taut


سفت ،شق ،محکم کشيدن ،کشيده ،مات کردن ،درهم پيچيدن ،محکم بسته شده( مثل طناب دور يک بسته)
علوم مهندسى : اماده کار
علوم نظامى : محکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها