معنی و ترجمه کلمه theoretic به فارسی theoretic یعنی چه

theoretic


نظرى ،علمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها