معنی و ترجمه کلمه threshold به فارسی threshold یعنی چه

threshold


استانه در،سرحد،استانه مانند،استانه اى
معمارى : استانه چارچوب
روانشناسى : استانه
زيست شناسى : استانه
علوم هوايى : استانه
علوم نظامى : نقطه شروع محوطه دويدن هواپيما حد نهايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها