معنی و ترجمه کلمه unequal به فارسی unequal یعنی چه

unequal


نابرابر،نامساوى ،غير متعادل ،نامرتب ،ناموزن
بازرگانى : نابرابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها