معنی و ترجمه کلمه unexpected به فارسی unexpected یعنی چه

unexpected


غير منتظره ،ناگاه ،غيره مترقبه ،غيرمنتظره
قانون ـ فقه : غير مترقبه
بازرگانى : غيرمنتظره ،پيش بينى نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها