معنی و ترجمه کلمه unlike به فارسی unlike یعنی چه

unlike


بى شباهت ،برخلاف ،غير،برعکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها