طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چماق به انگلیسی چماق یعنی چه

چماق

bat
bludgeon
club
cudgel
mace
maul
quarterstaff
stave
stick
truncheon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها