معنی و ترجمه کلمه fatigue به فارسی fatigue یعنی چه

fatigue


خسته کردن ،کار بيگارى ،لباس کار کار اجبارى در سربازخانه ،خستگى( جسم لومينسان)،فرسودگى ،فرسودن ،خستگى ،کوفتگى ،رنج ،خسته شدن
علوم مهندسى : فرسودگى
الکترونيک : خستگى
عمران : خستگى
معمارى : خستگى
شيمى : خستگى
روانشناسى : خستگى
ورزش : خستگى
علوم هوايى : خستگى
علوم نظامى : خسته کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها