طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quarterly به فارسی quarterly یعنی چه

quarterly


چهاربار در سال ،سه ماه سه ماه ،سه ماهه
بازرگانى : هر سه ماه يک بار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها