طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zigzag به فارسی zigzag یعنی چه

zigzag


خطوط جناغى پيوسته ،حرکت مارپيچى ،حرکت زيگزاگ ،جناغى ،منشارى ،شکسته ،کج و معوج ،داراى پيچ و خم کردن ،منکسر کردن
علوم مهندسى : حرکت زيگزاگى کردن
معمارى : خطوط منکسر
علوم نظامى : منکسر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها