معنی و ترجمه کلمه آنزیم به انگلیسی آنزیم یعنی چه

آنزیم

enzyme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها