معنی و ترجمه کلمه تاویل به انگلیسی تاویل یعنی چه

تاویل

gloss
paraphrase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها