معنی و ترجمه کلمه درجه بندى به انگلیسی درجه بندى یعنی چه

درجه بندى

calibration
gradation
grade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها