معنی و ترجمه کلمه راهنمایى به انگلیسی راهنمایى یعنی چه

راهنمایى

Lead
admonition
aim
guidance
instruction
leading
orientate
orientation
steerage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها