معنی و ترجمه کلمه طاس به انگلیسی طاس یعنی چه

طاس

bald
dibs
dice
die
glabrescent
glabrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها