معنی و ترجمه کلمه عهد به انگلیسی عهد یعنی چه

عهد

avow
clause
covenant
era
pact
promise
testament
time
vow
word


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها