معنی و ترجمه کلمه فروتن به انگلیسی فروتن یعنی چه

فروتن

compliant
condescending
courteous
daft
duteous
humble
low
lowly
meek
modest
slight
submissive
unassuming
unpretentious
venal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها