معنی و ترجمه کلمه فشردگى به انگلیسی فشردگى یعنی چه

فشردگى

coarctation
compaction
distraint
jam
strangulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها