معنی و ترجمه کلمه فهرست به انگلیسی فهرست یعنی چه

فهرست

catalog
catalogue
concordance
file
index
legend
list
phraseology
registry
repertory
roll
roster
schedule
table

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها