معنی و ترجمه کلمه گاو آهن به انگلیسی گاو آهن یعنی چه

گاو آهن

plough
ploughshare
plow
plowshare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها