معنی و ترجمه کلمه یارى به انگلیسی یارى یعنی چه

یارى

adjutancy
aid
companionship
help
helping
service
succor
succour
synergy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها