معنی و ترجمه کلمه cartridge به فارسی cartridge یعنی چه

cartridge


فشنگ ،گلوله ،کارتريج
علوم مهندسى : فيوز فشنگى
کامپيوتر : قاب نوار
الکترونيک : پيکاپ گرامافون
ورزش : فشنگ
علوم هوايى : محفظه پرتابل سوخت جامد يا سيستم خودسوزى براى پرتاب پرتابه
علوم نظامى : ف شنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها