معنی و ترجمه کلمه chronic به فارسی chronic یعنی چه

chronic


ديرينه ،مزمن ،سخت ،شديد،گرانرو
روانشناسى : مزمن
ورزش : مزمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها