معنی و ترجمه کلمه empty به فارسی empty یعنی چه

empty


پوچ ،خالى کردن ،تهى شدن
عمران : خالى
روانشناسى : پوچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها