معنی و ترجمه کلمه flex به فارسی flex یعنی چه

flex


خم کردن ،پيچ دادن ،سيم نرم خم شو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها