معنی و ترجمه کلمه flux به فارسی flux یعنی چه

flux


تراوش ،فلوى الکتريکى ،فلوى مغناطيسى شار الکتريکى يا مغناطيسى ،ماده گدازاور،تغييرات پى در پى ،روان ساز،سيلان ،سيل ،سرعت جريان ،گداختگى ،گداز،تغييرات پى درپى ،اسهال ،خون ريزش ،جارى شدن ،گداختن ،اب کردن ،شار
علوم مهندسى : جريان
الکترونيک : گدازا
معمارى : ذوب کننده
شيمى : گدازاور
ورزش : ترشح
علوم هوايى : فلوى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها