معنی و ترجمه کلمه format به فارسی format یعنی چه

format


نمونه ،فرم ،قطع ،اندازه شکل ،نسبت ،هيئت ،قالب بندى کردن
کامپيوتر : فرمانFORMAT
علوم نظامى : متن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها