معنی و ترجمه کلمه joinery به فارسی joinery یعنی چه

joinery


نازک کارى ،نجارى ،درودگرى
معمارى : چوبکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها