معنی و ترجمه کلمه magnetic flux به فارسی magnetic flux یعنی چه

magnetic flux


خط قوه ،فلوى مغناطيسى ،سيل مغناطيسى ،جريان مغناطيسى
علوم مهندسى : شار القاء شار مغناطيسى
شيمى : شار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها