معنی و ترجمه کلمه mist به فارسی mist یعنی چه

mist


غبار،تارى چشم ،ابهام ،مه گرفتن
زيست شناسى : تنک مه
علوم هوايى : کاهش قابليت ديد به 1 تا ¹ 1کيلومتر توسط ذرات کوچک اب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها