معنی و ترجمه کلمه multiple به فارسی multiple یعنی چه

multiple


چندين ،متعدد،مضاعف ،چندلا،گوناگون ،مضرب ،چند فاز،چندگانه ،چند برابر،مضروب
علوم مهندسى : چندگانه
عمران : مضرب
شيمى : چندگانه
روانشناسى : مضرب
بازرگانى : ضرب چندتا
علوم نظامى : چند رديفه چند ل وله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها