معنی و ترجمه کلمه of به فارسی of یعنی چه

of


از مبدا،از منشا،از طرف ،از لحاظ،در جهت ،در سوى ،درباره ،بسبب ،بوسيله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها