معنی و ترجمه کلمه quite به فارسی quite یعنی چه

quite


کاملا،بکلى ،تماما،سراسر،واقعا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها