معنی و ترجمه کلمه quite به فارسی quite یعنی چه

quite


کاملا،بکلى ،تماما،سراسر،واقعا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها