معنی و ترجمه کلمه sample به فارسی sample یعنی چه

sample


نمونه بردارى کردن ،مسطوره ،الگو،ازمون ،واحد نمونه ،نمونه گرفتن ،نمونه برداشتن ،نمونه نشان دادن ،خوردن
علوم مهندسى : معيار
عمران : نمونه
معمارى : نمونه
قانون ـ فقه : نمونه کالا،نمونه
شيمى : نمونه
روانشناسى : نمونه
بازرگانى : نمونه قرار دادن ،نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده