معنی و ترجمه کلمه splash به فارسی splash یعنی چه

splash


ترکيدن ،شتک ،صداى ريزش ،ترشح کردن ،چلپ چلوپ کردن ،ريختن( باصداى ترشح)،داراى ترشح ،داراى صداى چلب چلوب
علوم مهندسى : لکه
علوم نظامى : ترکش ،ترکيدن گلوله در پدافند هوايى يعنى کليه هدفهاى هوايى زده شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها