معنی و ترجمه کلمه stoma به فارسی stoma یعنی چه

stoma


(ج.ش ).شکاف دهان ،شکاف ،چاک ،منفذ تنفسى
معمارى : روزنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها