معنی و ترجمه کلمه trouble به فارسی trouble یعنی چه

trouble


ازار دادن ،رنجه کردن ،زحمت دادن ،دچار کردن ،اشفتن ،مصدع شدن ،مزاحمت ،زحمت ،رنجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها