معنی و ترجمه کلمه twist به فارسی twist یعنی چه

twist


چرخش بدن ،پيچاندن ،چرخيدن ،دوران حول محور افقى ،تاب ،نخ يا ريسمان تابيده ،پيچ خوردگى ،پيچيدن ،تابيدن ،پيچ دار کردن
عمران : تاب برداشتن
ورزش : واروکردن چرخش بدن در شيرجه روى محور عمودى
علوم هوايى : پيچش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها