معنی و ترجمه کلمه walk به فارسی walk یعنی چه

walk


مسابقه راهپيمايى ،راه پيما،گردش کننده ،راه رونده ،راه رو،راه رفتن ،گام زدن ،گردش کردن ،پياده رفتن ،گردش پياده ،گردشگاه ،پياده رو
ورزش : گام معمولى اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها