طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خان به انگلیسی خان یعنی چه

خان

chamber
khan
thane
thegn

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها