طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپ به انگلیسی چاپ یعنی چه

چاپ

edition
impression
press
print
printing
stamp

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها