معنی و ترجمه کلمه کاشف به انگلیسی کاشف یعنی چه

کاشف

discoverer
pathfinder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها