طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه call for به فارسی call for یعنی چه

call for


ايجاب کردن ،مستلزم بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها