معنی و ترجمه کلمه حکم توقیف به انگلیسی حکم توقیف یعنی چه

حکم توقیف

commitment
committal
garnishment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها