معنی و ترجمه کلمه دار به انگلیسی دار یعنی چه

دار

gallows
scaffold
tyburntree

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها