معنی و ترجمه کلمه زنجره به انگلیسی زنجره یعنی چه

زنجره

cicala
cricket
grig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها