معنی و ترجمه کلمه عمده به انگلیسی عمده یعنی چه

عمده

chief
copacetic
copesetic
dominant
essential
gross
head
leading
main
major
material
on
only
predominant
primary
prime
principal
significant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها